Menu

Retningslinjer for bruk av bilder

NTE har bruksrett til bilder som er publisert i NTEs bildebank.

Bildene skal kun brukes til profilering av NTs produkter, tjenester, aktiviteter, presentasjoner og tilbud. Dersom du bruker dette materialet, må du sette deg inn i og følge disse retningslinjene: 

  • Bilder skal ikke fremstille NTEs virksomhet, fotograf eller personer i materialet på en negativ, støtende eller krenkende måte.
  • Bilder som viser enkelte personer, skal kun brukes til det avbildete personen har gitt tillatelse til. F. eks. Internt, web, sosiale medier, annonsering
  • Fotograf skal alltid krediteres med navn:
    • Kreditering skal synliggjøres på materialet eller i umiddelbar nærhet av materialet og i filnavnet. På nettsider kan dette for eksempel gjøres med kreditering i bildebeskrivelsen (alt-tekst) dersom det er mest hensiktsmessig. Eksempel på kreditering: Foto: Ole Olsen/Olsens Foto AS.
  • Du kan gjøre mindre endringer i format og utsnitt så lenge du ikke endrer materialets innhold og karakter.
  • Bruk av materialet i biblioteket omfattes også av Åndsverksloven og Personopplysningsloven.