Menu

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person. Navn og kontaktinformasjon er typiske personopplysninger, men det kan også være annen informasjon som kan kobles til deg mer indirekte. NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS) ønsker å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig

NTE, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet og virkemidlene vi benytter til behandlingen. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene NTE er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på personvern@nte.no

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.


Vårt ansvar

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, f.eks. innsamling, registrering, lagring eller endring, bruk og utlevering.

I Norge er dette hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for vår behandling.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom dine personopplysninger er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.


Generelt for våre tjenester i NTE

Hvilke perso​​​​​​​nopplysninger er det vi henter inn?

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta bruk av bildebanken. Opplysningene er for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som bruker av bildebanken. Opplysningene lagres så lenge du har tilgang til bildebanken. Vi innhenter personopplysninger om deg til følgende formål:

 • For å kunne gi deg tilgang til vår bildebank
 • Bilder
 • For å kunne sende deg relevant informasjon
 • For å behandle samtykke 


Hvordan innhenter vi informasjonen?

NTE innhenter opplysninger direkte fra deg som er bruker av bildebanken, gjennom skjemaer på våre bildebank, eller når du kontakter våre administatorer.


Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Vi vil ikke dele din informasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 • Som ledd i innkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner


Informasjon om Cookies


Bruk av informasjonskapsler

Trafikken til NTEs bildebank logges anonymt. Denne informasjonen kan på ingen måte spores tilbake til noen enkeltperson.
Data blir logget i den hensikt å optimalisere nettstedet for økt brukervennlighet for våre besøkende. Dette er en prosedyre som mange nettsteder følger.

For å kunne logge trafikken til og på vårt nettsted, legges det en informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen kan du selv fjerne, ved å følge instruksjonen i din nettleser. Eller du kan innstille nettleseren slik at den ikke benytter informasjonskapsler.
Informasjonskapsler brukes blant annet for å holde din bruker pålogget, for å huske brukernavnet på påloggingsskjermen om ønsket, og for å huske valgt språk.


Hva er en Cookie (informasjonskapsel)?

En «cookie» eller informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i nettleseren. Dette er standard internett-teknologi som benyttes på de fleste nettsteder i dag. Flertallet av nettlesere som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilt til å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker at slik informasjon skal lagres i din nettleser må du selv gå inn i innstillingene i den aktuelle nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten.
Merk at innstilling uten bruk av «cookies» kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt.


Datatilsynet

Datatilsynet har utarbeidet regler for bruk av analyseverktøy på norske nettsteder.
Utdrag fra Datatilsynets nettsider:
«Virksomheter som bruker analyseverktøy på sitt nettsted må sørge for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med personvernreglene. Dette innebærer at:

 • Etter innsamlingen anonymiseres eller endres IP-adressene slik at besøkende på nettstedet ikke kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. I Google Analytics må anonymiseringsfunksjonen være aktivert.
 • Behandling av innsamlet informasjon skal bare brukes til statistiske formål. Virksomheten skal ikke samle inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for dette formålet.
 • Besøkende på nettstedet skal gis informasjon om hvilke opplysninger som samles inn og behandles og hvordan dette gjøres.
 • Virksomheter som benytter en annen part eller leverandør, det vil si en databehandler til utføre analysen for seg, har fortsatt ansvaret for hvordan behandlingen skjer. Dette betyr at:
  • Virksomheten må ha kontroll på hvilke opplysninger databehandleren håndterer og hvordan.
  • Avtalen mellom virksomheten og databehandleren må være slik at behandlingen tilfredsstiller norsk personvernlovgivning. Virksomheten kan ikke akseptere databehandlers egne vilkår, uten at disse er i tråd med norsk  lovgiving.»

Kilde: Datatilsynet om bruk av Google Analytics


I tråd med lover og regler

NTEs bildebank følger Datatilsynets anbefalinger og gjeldende lover og regler for innsamling og behandling av data om nettsteds besøkende. 


Dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger

Under er en oppsummering av dine rettigheter som bruker av bildebank. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på nettsidene til Datatilsynet.

Dersom du mener at NTE ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
 

Dine rettigheter | Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no

Før du kontakter Datatilsynet. Du bør ta kontakt med den behandlingsansvarlig (virksomhet, bedrift, firma, institusjon, foretak, forening, etc.) først dersom du mener dine rettigheter ikke er oppfylt.

Henvendelser og spørsmål om personvern

Hvis du er kunde hos oss kan du logge på via din brukerkonto for å finne relevant informasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter. Dersom du ikke får nødvendig bistand fra Kundesenteret eller via våre personvernsider, kan du kontakte personvernombud Åsmund Kjeldstad Lie. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Kontaktinformasjon personvernombud:
Personvernombudet
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
Postboks 2551
7736 Steinkjer

Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, kan du sende e-post til personvernombudet: postmottak@nte.no


Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.
Disse retningslinjene ble oppdatert den 04.02.2021